Хвороби нирок – гломерулопатії  

Хвороби нирок – гломерулопатії

1. У трьохрічної дівчинки, після перенесеної гострої респираторної вірусної інфекції з’явилися розповсюджені набряки (анасарка), масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату нирки виявлено: відсутність малих відростків подоцитів судинних клубочків. Вкажіть вірогідне захворювання нирок

A. *Ліпоїдний нефроз

B. Післяінфекційний гломерулонефрит

C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз

E. Мембранозний гломерулонефрит

2. При обследовании больной 25 лет, у которой были резко выражены отеки, в моче выявлена высокая протеинурия. При исследовании биоптата почки установлено исчезновение отростков подоцитов, снижение содержания гепарансульфата в базальной мембране капилляров клубочков. О каком заболевании можно думать?

A. *Идиопатический нефротический синдром

B. Постинфекционный гломерулонефрит

C. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

D. Хронический гломерулонефрит

E. Острый некротический нефроз

3. У ребенка 12 лет, через 2 недели после перенесенной ангины, развился нефритический синдром (протеинурия, гематурия, цилиндрурия), что свидетельствует о поражении базальной мембраны клубочков почек. Какой наиболее вероятный механизм лежит в основе повреждения базальной мембраны?

A. *Иммунокомплексный

B. Гранулематозный

C. Антительный

D .Реагиновый

E. Цитотоксический

4. У больного 23 лет после перенесенной ангины развился мочевой синдром (гематурия, протеинурия, лейкоцитурия). В пункционной биопсии почек обнаружена картина интракапиллярного пролиферативного гломерулонефрита, а электронномикроскопически выявлены крупные субэпителиальные депозиты. Каков патогенез изменений почек?

A. *Иммунокомплексный механизм

B. Атопия, анафилаксия с образованием IgE и фиксацией их на тучных клетках

C. Цитотоксическое, цитолитическое действие антител

D. Клеточно обусловленный цитолиз

E. Гранулематоз

5. У хворої жінки спостерігається субфебрильна температура, кашель, відходження мокроти з грожилками крові, задишка, підвищення АТ, зниження діурезу (менше 500 мл на добу), набряки кінцівок. Клінічно виявлена хронічна ниркова недостатність II ступепя. Дані симптоми розвинулися поступово протягом 6 тижнів. Для уточнення діагнозу виконана біопсія нирок, після чого поставлено діагноз синдром Гудпасчера. Вкажіть який патологічний процес лежить в основі даного захворювання.

A. *Наявність аутоантитіл до базальної мембрани

B. Наявність аутоантитіл до мітохондрій

C. Наявність аутоантитіл до ДНК

D. Цитотоксична реакція проти епітелію канальцівE. Відкладення імунних комплексів у клубочках

6. У дитини 15 років через 14 днів після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча у вигляді “м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у хворого?

A. *Гострий гломерулонефрит

B. Гострий інтерстиційний нефрит

C. Ліпоїдний нефроз

D. Гострий пієлонефрит

E. Некротичний нефроз

7. У хлопчика 8 років через 2 тижні після тонзиліту розвинувся нефротичний синдром. В аналізі сечі гематурія, циліндрурія, протеїнурія, лейкоцитурія. Діагностовано постстрептококовий гломерулонефрит. Його морфологічним еквівалентом є:

*Інтракапілярний проліферативний гломерулонефрит

Екстракапілярний проліферативний гломерулонефрит

Мембранозний гломерулонефрит

Фібропластичний гломерулонефрит

Гломерулонефрит

8. На розтині патологоанатом знайшов зміни в нирках: збільшення в розмірах, корковий шар широкий, жовто-сірий з червоним крапом, добре відмежований від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При гістологічном дослідженні - розростання нефротелія і подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків, фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде мова?

A. *Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

B. Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит

C. Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит

D. Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит

E. Інтерстеційний нефрит

9. Мужчине 21 года произведена нефробиопсия. Выявлены следующие изменения: пролиферация мезангиальных клеток, набухание и пролиферация эндотелиальных клеток, увеличение мезангиального матрикса, диффузно утолщение и раздвоение гломерулярной базальной мембраны, умеренно выраженный тубуло-интерстициальный компонент. При электронно-микроскопическом исследовании обнаружена интерпозиция мезангиума, диффузное и неравномерное утолщение гломерулярной базальной мембраны. Какая форма гломерулонефрита развилась у больного?A. *Мезангиокапиллярный гломерулонефрит

B. Мезангиопролиферативный гломерулонефрит

C. Мембранозный гломерулонефрит

D. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

E. Постинфекционный гдомерулонефрит

10. У молодої особи на протязі року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно клубочках виявлені "напівлуння" з проліферуючого нефротелія. Ваш діагноз?

A. *Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Амілоїдоз

C. Крововилив в нирки

D. Гнійний нефрит

E. Рак нирки

11. При розтині померлого від ниркової недостатності спостерігались наступні зміни: нирки збільшені, дряблі, корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмяний, з червоним крапом, добре відмежований від темно-червоної мозкової речовини. Мікроскопічно: пролиферациія епітелія капсули клубочків, подоцитів та макрофагів з формуванням „півмісяців”. Для якого захворювання характерні вищезазначені зміни?

A. *Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Гострий пієлонефрит

E. Амілоїдоз нирок

12. При мікроскопічному дослідженні нирок спостерігається проліферація нефротелія капсули Боумена, подоцитів і макрофагів з утворенням в її просвіті “півмісяцевих” структур, які стискують клубочок. Капіляри клубочків зазнають некрозу, в їх просвіті спостерігаються фібринові тромби. Деякі клубочки склерозуються або гіалінізуються. Спостерігається виражена дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми нирок. Назвіть патологію нирок.

A. *Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Післяінфекційний гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Амілоїдоз нирок

13. Хворий 30 р. поступив до лікарні зі скаргами на головний біль, запаморочення. Протягом останнього року визначаються високі показники артеріального тиску. Лікарські засоби майже не допомагали. У біоптаті нирки виявлено екстракапілярну проліферацію з утворенням “півмісяців” Для якого захворювання це характерно?

A. *Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Вовчаковий гломерулонефрит

D. Гранулематоз Вегенера

E. Хронічний гломерулонефрит

14. При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36 років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням “півмісяців”, некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний склероз

E. Мембранозна нефропатія

15. На аутопсії померлого від ниркової недостатності відмічено, що нирки збільшені, кволі, широка кора жовто-сірого кольору з червоним крапом. При мікроскопічному дослідженні виявлено: епітелій капсули клубочків проліферує з появою “напівмісяців”, капілярні петлі з ділянками некрозу та фібриновими тромбами у просвітах. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Ліпоїдний нефроз

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Амілоїдоз нирок

16. При микроскопическом исследовании нефробиоптата выявлено наличие полулуний более чем в 50% клубочков, капиллярные петли некротизированны, в просвете их обнаружены фибриновые тромбы, выражен тубуло интерстициальный компонент. О каком заболевании почек следует думать?

A. *Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

B. Липоидный нефроз

C. Хронический гломерулонефрит

D. Амилоидоз

E. Некротический нефроз

17. Чоловік 62 роки помер від хронічної ниркової недостатності. На секції виявлено: нирки зменшені, щільної консистенції, фіброзна капсула знімається важко, поверхня грубозерниста, кіркова речовина витончена, тканина тьмяна. Гістологічно - в частині клубочків проліферація епітелію капсули Боумена з напівмісяцевими утвореннями, інші клубочки гіалінізовані. В стромі нечисленні лімфоїдні інфільтрати. Стінки судин гіперплазовані, прозори звужені. Поставте діагноз?

A. *Хронічний гломерулонефрит

B. Артеросклеротичний нефросклероз (первинно зморщена нирка)

C. Атеросклеротично зморщена нирка

D. Гострий екстракапілярний ексудактивний гломерулонефрит

E. Підгострий екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит

18. Під час розтину трупа жінки 45 років, яка протягом довгого часу страждала хронічним гломерулонефритом, виявлено: нирки розмірами 7·3·2,5 см, масою 65 г, щільні, мілкозернисті. У внутрішніх органах спостерігаються дистрофічні зміни, у головному мозку – набряк, у серозних і слизових оболонках – фібринозне запалення. Це:

A. *Вторинно зморщені нирки

B. Первинно зморщені нирки

C. Амілоїдно зморщені нирки

E. “Мієломна” нирка

D. “Подагрична” нирка

19. У хворого, який помер від хронічної ниркової недостатності на грунті хронічного гломерулонефрита нирки зменшені в розмірах, щільної консистенції, капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверхню. На розрізі кірковий та мозковий шари тонкі, тканина нирок суха, недокрівна, сірого кольору. Як називається така нирка?

A. *Вторинно-зморщені нирки

B. Первинно-зморщені нирки

C. Атеросклеротично-зморщені нирки

D. Амілоїдно-зморщені нирки

E. Пієлонефротично-зморщені нирки


2420804697420769.html
2420845481766198.html
    PR.RU™